შპალერის ქაღალდის ხვეულა

“დუბლიაჟის ქაღალდი” გრამაჟი:90 სიგანე:56სმ ნებისმიერი მეტრაჟის(წონის) ხვეულა.

,

Z ტიპის ხელსახოცი

ნებისმიაერი რაოდენობის 100% ცელულოზა

,

ECOLUX

ეკონომია უკვე ხემისაწვდომია!30X30 / 24 შეკვრა

,