გაზეთის ქაღალდის ხვეულა

თქვენთვის მისაღები მეტრაჟი, წონა. გრამაჟი:40 დან 45 მდე. სიგანე:84

,

დაჭრილი გაზეთის ქაღალდი

ძირითადი ზომები 60X40 45X28 აგრეთვე თქვენთვის მისაღები ზომები.

,